mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Praca naukowa
Недоступен ни однин перевод.


Zainteresowania naukowe


Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w tym:
 • kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia,
 • procesy doboru i kierowania,
 • procesy szkolenia i oceniania personelu,
 • procesy zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników,
 • tworzenie i projektowanie pracy (Job crafting).

Edukacja

 • Przewód habilitacyjny w Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (doktor habilitowany - 2004).
 • Zaoczne Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2000).
 • Studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej (Instytut Nauk Humanistycznych) w Warszawie (doktor -1998).
 • Studia magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim (magister politologii - 1993).
 • Wyższe studia zawodowe w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze (w zakresie nauk społeczno-politycznych - 1988).
 • Policealne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie (instruktor kulturalno-wychowawczy o specjalności organizacja pracy kulturalno-oświatowej - 1988).

Praca i ważniejsze przedsięwzięcia


 • Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (01.10.2005 - obecnie).
 • Właściciel Labestetico Centrum Kosmetologii (2019 - 2021).
 • Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (01.10.2016 - 31.05.2019).
 • Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie (10.02.2016 - 30.09.2018).
 • Przewodniczący Rady Naukowej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie (10.02.2015 - 09.02.2016).
 • Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (01.10.2012 - 31.08.2016).
 • Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (01.09.2008 - 30.09.2012).
 • Dyrektor Instytutu Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej (01.04.2007 - 31.08.2008).
 • Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych (do 30.09.2012 Wydziału Zarządzania) Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (01.10.2006 - 30.09.2016).
 • Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (01.10.2010 - 30.09.2018).
 • Członek Komitetu Wydawniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (od 2012 - 2020).
 • Przewodniczący Komisji Konkursowej konkursu wojewódzkiego pod hasłem: Postawmy Demokracje przed Sądem (2013).
 • Członek Kapituły Konkursu - Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości, organizowanego przez SSF Business Centre Club oraz Siedlecką Delegaturę Kuratorium Oświaty w Warszawie (2008).
 • Autor programów i kierownik Studiów Podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Personelem (10.02.2007 - 30.06.2018).
 • Twórca LMB - Ligi Menedżerów Biznesu (2007 - 2016).
 • Profesor nadzwyczajny w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach (01.10.2006 - 30.09.2010).
 • Kierownik Katedry Systemów Zarządzania w Instytucie Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej (2005 - 2006).
 • Profesor nadzwyczajny w Akademii Obrony Narodowej (2005 - 2006).
 • Sekretarz Rady Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej (2003 - 2005).
 • Adiunkt w Akademii Obrony Narodowej (1998 - 2005).
 • Wicekanclerz w Szkole Wyższej Warszawskiej (2002 - 30.06.2003).
 • Autor i realizator modułu negocjacji w STB - Szkole Trenerów Biznesu, Szkoła Wyższa Warszawska (2003).
 • Członek Komisji Wyborczej w wyborach elektorów (I etap) do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2002).
 • Współautor regulaminów: organizacyjnego, pracy senatu, praktyk studenckich, stypendiów oraz metodyki obliczania czasu pracy nauczycieli akademickich (2002 - 2003).
 • Autor programów: Kierunek studiów administracja - studia magisterskie i licencjackie (2000 - współautor), Administracja na drodze do Unii Europejskiej - studia podyplomowe (2002).
 • Negocjator warunków wykonania pracy badawczej (2001).
 • Kierownik klubu (1990 - 1995), Instruktor (1988 - 1990).

Zainteresowania naukowe:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w tym:

<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia,

<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->procesy doboru, kierowania i utrzymania wartościowych ludzi w organizacji,

<!--[if !supportLists]-->-<!--[endif]-->metodologie zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników.