mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Warsztaty


Prowadzę zajęcia dla ludzi ambitnych i podejmujących wyzwania z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, widzących potrzebę nowoczesnego podejścia do kapitału ludzkiego. Dla ludzi stawiających sobie za cel pozyskanie wiedzy na temat procesów i prawidłowości zarządzania organizacją oraz umiejętności jej wykorzystania w kierowaniu procesami pracy.
Celem warsztatów jest rozwój umiejętności:

 • diagnozowania i doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych,
 • stosowania narzędzi służących do podwyższania kompetencji,
 • grupowania i badania kompetencji kadr przedsiębiorstwa przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu metodycznego,
 • określania kompetencji i tworzenia profili kompetencji dla określonych stanowisk pracy,
 • tworzenia arkuszy ocen pracowniczych i prezentowania zestawień wyników ocen kompetencji w celu dokonania wyboru najlepszego kandydata na określone stanowisko pracy.

Przeprowadziłem autorskie programy warsztatów w następujących organizacjach:

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - warsztat w ramach Spotkań z Biznesem (2014, 2012, 2011),
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - warsztat w ramach Podyplomowych Studiów Strategiczne Zarządzanie Personelem (corocznie od 2008 do obecnie),
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski - warsztat w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce (2010),
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Siedlcach - warsztat w ramach projektu Menedżer Oświaty (2010),
 • Akademia Podlaska w Siedlcach - warsztat w ramach International Conference and Workshop - Human Factor in Business (2008),
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach - szkolenie dla aplikantów (2008).

Zapraszam do Fotogalerii i witryn organizatorów warsztatów.

 • Warsztat w ramach Spotkania z biznesem
 • Wyklad z warsztatem dla licealistów
 • Warsztat - ćwiczenie
 • Warsztat - ćwiczenie
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Warsztat w ramch projektu UE
 • Warsztat dla przedsiębiorców
 • Warsztat dla przedsiębiorców