mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Recenzje
There are no translations available.

Recenzje dorobku naukowego, rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, monografii, oceny projektów, programów oraz artykułów wykonane na zlecenie: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wydawnictw, Redakcji Zeszytów Naukowych, Rad Naukowych, Rad Programowych.

Recenzje dorobku naukowego i rozpraw habilitacyjnych

Data nadania stopnia doktora
habilitowanego

Uczelnia

Temat recenzowanej pracy

2014.05.20

Akademia Obrony Narodowej

Polityka informacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Rozprawa habilitacyjna, ZN AON, Dodatek, Warszawa 2013, ss. 368

Recenzje rozpraw doktorskich

Data nadania stopnia doktora

Uczelnia

Temat recenzowanej pracy

2020 Akademia Sztuki Wojennej Ustalanie przydatności kandydatów do służby w jednostce wojskowej GROM, Warszawa 2019, ss. 208
2015.09.29 Akademia Obrony Narodowej Przygotowanie żołnierzy do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, Warszawa 2015, ss. 269
2015.05.11

Politechnika Poznańska

Model zarządzania zasobami ludzkimi na lokalnym rynku pracy, Poznań 2014, ss. 259

2014.01.24

Akademia Marynarki Wojennej

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, jako instrument wzmacniania bezpieczeństwa państw, Gdynia 2013, ss. 217

2008.03.25

Akademia Obrony Narodowej

System szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w przygotowaniu obronnym państwa, Warszawa 2007, ss. 376

2006.09.26

Akademia Obrony Narodowej

Współczesne teorie bezpieczeństwa, wojny i pokoju, Warszawa 2006, ss. 208

2005.12.19

Akademia Obrony Narodowej

Model teleinformatycznego systemu wspomagania procesu dydaktycznego, badań naukowych i zarządzania AON, Warszawa 2005, ss. 178

 

Recenzje monografii

Data

Uczelnia

Tytuł recenzowanej pracy, miejsce wydania

2018.10.09 WSP w Szczytnie Zarządzanie w obszarze zasobów dobra wspólnego, Wydawnictwo WSP w Szczytnie, Szczytno 2019, ss. 200
2016.06.22 Uniwersytet P-H w Siedlcach Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2016, ss. 373
Recenzent sekcji nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu
2015.06.30 WAT Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAICTM, Zeszyty Naukowe WAT seria Systemy Logistyczne Wojsk, WAT, Warszawa 2015
2015.06.30 WAT Efektywność procesu transportowego, Zeszyty Naukowe WAT seria Systemy Logistyczne Wojsk, WAT, Warszawa 2015
2015.02.06 Uniwersytet P-H w Siedlcach Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie. Zagadnienia teoretyczne i studia przypadków, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2014, ss. 201
2014.11.10 Uniwersytet P-H w Siedlcach Uczelnia inteligentna, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2014, ss.194
2014.06.18 Uniwersytet P-H w Siedlcach Nauka młodych a wyzwania cywilizacji, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2014, ss. 524
2012.07.30 Uniwersytet P-H w Siedlcach Młodzież akademicka wobec wyzwań globalnych. Nauki ekonomiczne, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2012, ss. 191
2011.02.15 Politechnika Warszawska Monografia 1: Risk management concepts, models, issues

Monografia 2: Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
2010.09.06 Akademia Podlaska Przeobrażenia i zmiany. Nauki Ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, ss. 135

2008.04.15

Akademia Podlaska

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, ss. 235

2007.10.26

Akademia Podlaska

Usprawnianie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, ss. 207