mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
There are no translations available.

zeszyty_naukowe_80
J.S. Kardas, Kariera menedżerów oparta na kompetencjach [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej Nr 80, Seria Administracja i Zarządzanie (7) 2009, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 9-19. PL ISSN 1896-5822.


Menedżer wykorzystuje kluczowe kompetencje na różnych polach aktywności zawodowej, oferuje pracodawcy przewagę wartości osiągniętych kompetencji. W zamian oczekuje od pracodawcy ustalenia spójnej i jasnej ścieżki kariery zawodowej. Analizując funkcjonujący system kompetencji, menedżer jest w stanie znaleźć luki kompetencyjne i prktycznie szybko je wypełnić. W artykule podjęto próbę kariery menedźerów opratej na kompetencjach.