mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Publikacje


There are no translations available.

2013_efficiency_in_business
J.S. Kardas, Determinants of Employee Development and Career in a Company, [w:] Efficiency in Business, scientific editing J.S. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk, Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2012, s. 205-220. Monographs No 135. PL ISSN 2083-4179.
Read more...
 
There are no translations available.

2012_przeobrazenia_wsparcie
J.S. Kardas (red.), Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012, ss. 285. ISBN 978-83-62304—57-8.
Read more...
 
There are no translations available.

spoleczny_wymiar
J.S. Kardas, M. Jasińska (red.), Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, ss.361. ISBN 978-83-60652-82-4.
Read more...
 
There are no translations available.

Dobór pracowników
J.S. Kardas, E. Multan (red.), Dobór pracowników do organizacji wobec wyzwań rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, ss. 142. PL ISSN 2083-4179.
Read more...
 
There are no translations available.

2011_filozofia_zycia
J.S. Kardas, W kierunku kompetencji i etyki menedżerów, [w:] Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra, pod red. E. Jarmocha i J. Kunikowskiego, tom 1, Wyd. UPH, Siedlce-Drohiczyn 2011, s. 91-97. ISBN 978-83-7051-632-1.
Read more...
 
There are no translations available.

instytucjonalistyka_teoria

J.S. Kardas, Эффективность в институциональной теории, [w:} Институционалистика: теория, методология, прикпадные аспекты, под научной редакцией А.В. Черновалова, Альтернатa, Брест 2010, s. 32-36, ISBN 978-985-521-158-8.
Read more...
 
There are no translations available.

2012_human_resoures
J.S. Kardas, Employee Recruitment and Profesional Competence Assessment in the Process of Selecting Employees, [w:] Human Resources. Their Use and Development, scientific editing G. O’Sullivan, H. Wyrębek, Wydawnictwo Studio Emka, Warsaw 2012, s. 150-169. ISBN 978-83-63773-08-3.
Read more...
 
There are no translations available.

Zeszyty Naukowe UPH nr 14
J.S. Kardas, Determinanty rozwoju strukturalno-rzeczowego Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w latach 2000-2010, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Nr 87, Seria Administracja i Zarządzanie (14) 2010, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2010, s. 9-29. PL ISSN 2082-5501.
Read more...
 
There are no translations available.

budowanie_relacji
J.S. Kardas, Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Studia Emka, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60652-47-3.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5