mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Publikacje


There are no translations available.

zeszyty_naukowe_80
J.S. Kardas, Kariera menedżerów oparta na kompetencjach [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej Nr 80, Seria Administracja i Zarządzanie (7) 2009, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 9-19. PL ISSN 1896-5822.
Read more...
 
There are no translations available.

instytucjonalna_ekonomika
J.S. Kardas, Urządzenia i związki instytucjonalne w szkoleniu kadr przedsiębiorstwa, [w:] Instytucjonalna ekonomika, pod red. A.W. Czernowałowa, Wydawnictwo Alternatywa, Białoruś - Brześć 2008, s. 26-30. ISBN 978-985-521-004-8.
Read more...
 
There are no translations available.

zeszyty_naukowe_nsw1
J.S. Kardas, Zarządzanie karierami menedżerów oparte na kompetencjach, "Zeszyty Naukowe NSW" 2007, nr 1, NSW, Siemiatycze 2007, s. 12-29. ISSN 1897-094X.
Read more...
 
There are no translations available.

zarzadzanie_miedzykulturowe
J.S. Kardas, Wdrażanie zarządzania kompetencjami, [w:] Studia z zarządzania międzykulturowego, pod red. Ł. Sułkowskiego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2007, s. 199-206. ISBN 978-83-60230-13-8.
Read more...
 
There are no translations available.

kapital_intelektualny
J.S. Kardas (red.), Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Komparacja podejść, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, ss.272. PL ISSN 0860-2719.
Read more...
 
There are no translations available.

procedury_zarzadzania
J.S. Kardas (red.), Procedury zarządzania współczesnymi organizacjami. Kształtowanie zasobów osobowych organizacji, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, ss. 250.
PL ISSN 0860-2719.
Read more...
 
There are no translations available.

zarzadzanie_w_przedsiebiors
J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, ss. 551. ISBN 978-83-7251-892-7.

kup_online

Read more...
 
There are no translations available.

innowacje_zkl
J.S. Kardas (red.), Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, ss. 297. PL ISSN 0860-2719.
Read more...
 
There are no translations available.

edukacja_ekonomistow_sgh
J.S. Kardas, Wzrost kompetencji kadr immanentną cechą rozwoju administracji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2006, nr 4, SGH, Warszawa 2006, s. 55-68. ISSN 1734-087X
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 3 of 5