mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Publikacje


There are no translations available.

2019_dobre_praktyki 
J.S. Kardas, Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza i planowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019, ss. 150, ISBN 978-83-7051-950-6.
Read more...
 
There are no translations available.

2014_successful_management
J.S. Kardas, A. Świrska (scientific editing), Successful Management in Crunch Time, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2014, ss. 312. INBN 978-83-7051-752-6.
Read more...
 
There are no translations available.

2013_ekonomika_ros
Я.С. Кардас, Ежегодный анализ функционирования и развития персонала как элемент системы оценки деятельности организации, Научно-теоретический журнал Вестник БрГТУ Экономика 3(81) 2013, Брест 2013, с. 5-9. ISSN 1818-1112.
Read more...
 
There are no translations available.

2017_zarz_w_przed
 
J.S. Kardas, M. Wójcik Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko - procesy - systemy - zasoby, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, ss. 562, ISBN 978-83-8085-396-6.
Read more...
 
There are no translations available.

2014zarz_kapitalem_ludzkim
J.S. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64437-18-2.
Read more...
 
There are no translations available.

2013_zn_uph
J.S. Kardas, Ergo Work - w kierunku wyrównania szans na rynku pracy, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Nr 99, Seria Administracja i Zarządzanie (26) 2013, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2013, s. 13-19. PL ISSN 2082-5501.
Read more...
 
There are no translations available.

2016od_nauk_woj
 
J.S. Kardas, Planowanie rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie, [w:] Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, pod red. M. Minkiny i J. Zielińskiego, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2016, s. 189-204, ISBN 978-83-64415-09-8.
Read more...
 
There are no translations available.

2014_funkcja_motywowania
J.S. Kardas, E. Bombiak (red.), Funkcja motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2014, ISBN 978-83-7051-736-6.
Read more...
 
There are no translations available.

2013_business_development_op
J.S. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk (scientific editing), Business Development Opportunities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2013, ss. 222. Monographs No 146. ISSN 2083-4179.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5