mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Promocje doktorskie i dyplomowe
There are no translations available.


Promotor rozpraw doktorskich

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Nadanie stopnia naukowego doktora

Uczelnia

Temat rozprawy doktorskiej

2012.06.26 2016.11.29 Politechnika Warszawska,
Wydział Zarządzania,
Warszawa
Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur.
Publiczna obrona rozprawy: 2016.11.18

2007.02.27

2009.06.23

Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego,
Warszawa

Przygotowanie zasobów osobowych przez samorząd terytorialny do realizacji zadań wynikających z potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Publiczna obrona rozprawy: 2009.06.22

Promotor prac dyplomowych

Do 31 października 2022 roku wypromowałem 399 osób. W tabeli tematy obronionych prac w latach 2001-2018 (wówczas wypromowałem 351 osób).

Rok
egzaminu dyplomowego

Uczelnia

(UP-H: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach)

Temat pracy
magisterskiej / licencjackiej / podyplomowej

Rodzaj pracy

Rok 2018 (wypromowanych 11 osób)

2018 Uniwersytet P-H Controlling we współczesnym przedsiębiorstwie  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Profesjonalny kierownik w świetle teorii i opinii pracowników  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Wpływ menadżera na efektywność pracy zespołu w AXA Polska S.A.  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Znaczenie i rola dowódcy w kierowaniu zespołem na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Dobór pracowników na przykładzie Komendy Stołecznej Policji  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Komunikacja w zarządzaniu potencjałem pracy  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Rola trenera a efektywność zespołu sportowego  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Wypalenie zawodowe wśród pracowników administracji państwowej  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Wpływ stylu kierowania na motywację pracowników  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Coaching jako narzędzie wykorzystywane w rozwoju pracowników  Magisterska
2018 Uniwersytet P-H Kontrolowanie i ocena pracowników w Urzędzie Miasta w Wołominie  Magisterska

Rok 2017 (wypromowanych 9 osób)

2017 Uniwersytet P-H Work-life balance w przedsiębiorstwie  Magisterska
2017 Uniwersytet P-H Zarządzanie konfliktem w przedsiębiorstwie  Magisterska
2017 Uniwersytet P-H Dress code w relacjach z klientem  Magisterska
2017 Uniwersytet P-H Proces doboru pracowników w przedsiębiorstwie  Magisterska
2017 Uniwersytet P-H System komunikacji w przedsiębiorstwie  Magisterska
2017 Uniwersytet P-H System ocen pracowników w przedsiębiorstwie  Magisterska
2017 Uniwersytet P-H Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie drogowym  Magisterska
2017 Uniwersytet P-H Doskonalenie zawodowe pracowników w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach  Magisterska
2017 Uniwersytet P-H Uwarunkowania skuteczności audytu na przykładzie przedsiębiorstwa  Magisterska

Rok 2016 (wypromowanych 19 osób)

2016 Uniwersytet P-H Determinanty organizacji pracy w Urzędzie Gminy  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Problem wypalenia zawodowego wśród pracowników przedsiębiorstwa handlowego   Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Rebranding jako strategia marketingowa na przykładzie przedsiębiorstwa Telekomunikacja Polska S.A.  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstwa na pozyskiwanie klienta na przykładzie sklepu internetowego „BORN2BE”  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Model menedżera branży usług gastronomicznych  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Dobór i rozwój pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Nestle Polska S.A.  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H System oceny pracowników banku BGŻ BNP Paribas S.A.  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Determinanty zarządzania mikroprzedsiębiorstwem  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Ścieżki kariery jako element zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Candidate Experience jako koncepcja w obszarze adaptacji pracowników  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Organizacja i zarządzanie stanowiskami pracy na przykładzie sklepów z kosmetykami samochodowymi  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Proces kontroli pracowników na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sokołowie Podlaskim  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H System oceniania pracowników w Urzędzie Miejskim  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Metody motywowania personelu w celu zwiększenia efektywności ich pracy na przykładzie Zakładów Mięsnych Sokołów S.A.  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie firmy ubezpieczeniowo-finansowej  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Zarządzanie jednoosobowym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „INMAR” w oparciu o zlecenia korporacji „COLIAN”  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Uwarunkowania zarządzania negocjacjami handlowymi  Magisterska
2016 Uniwersytet P-H Formy szkolenia pracowników i ich wpływ na konkurencyjność organizacji na przykładzie mazowieckiego szpitala wojewódzkiego w Siedlcach  Magisterska
2016 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Uwarunkowania działań Policji w sytuacjach kryzysowych  Licencjacka

Rok 2015 (wypromowanych 15 osób)

2015 Uniwersytet P-H Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy  Magisterska
2015 Uniwersytet P-H Koncepcja work-life balance  Magisterska
2015 Uniwersytet P-H Talent management na przykładzie banku detalicznego  Magisterska
2015 Uniwersytet P-H Strategia personalna w sieci aptek Farmacja Choma  Magisterska
2015 Uniwersytet P-H Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa  Magisterska
2015 Uniwersytet P-H Szkolenia pracownicze „szyte na miarę”  Magisterska
2015 Uniwersytet P-H Outsourcing pracowniczy na przykładzie przedsiębiorstwa Nieruchomości Siedlce  Magisterska
2015 Uniwersytet P-H Dobór wewnętrzny pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa  Magisterska
2015 Uniwersytet P-H Rola kadry menedżerskiej i jednostek nadzorujących w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu nauczycieli  Magisterska
2015 Uniwersytet P-H Adaptacja zawodowa pracowników na stanowisku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach  Magisterska
2015 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Wpływ sytuacji wewnętrznej Ukrainy na bezpieczeństwo Polski  Licencjacka
2015 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Charakterystyka współczesnego terroryzmu  Licencjacka
2015 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Źródła kryzysów w województwie lubelskim  Licencjacka
2015 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Zarządzanie kryzysowe w gminie  Licencjacka
2015 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w zarządzaniu kryzysowym  Licencjacka

Rok 2014 (wypromowanych 21 osób)

2014 Uniwersytet P-H Zarządzanie działem sprzedaży na przykładzie biura podróży  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej w sektorze bankowym  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Kompetencje menedżera oraz ich wpływ na proces kierowania i zarządzania na podstawie hotelu „Rota” w Białej Podlaskiej  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Zarządzanie stresem w Urzędzie Miasta Łuków  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Zarządzanie personelem w ExpressLogic Sp. Jawna  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Model współczesnego menedżera w opinii pracowników  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Wpływ motywatorów na motywację do pracy na przykładzie Smyk Sp.zo.o.  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Zarządzanie talentami w oparciu o system ocen pracowników  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Zarządzanie wizerunkiem firmy na przykładzie Lellek-dealer samochodowy  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Budowa systemu ocen okresowych pracowników na przykładzie Drogerii Laboo  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Wpływ zwiększenia kompetencji pracowników na rozwój przedsiębiorstwa na podstawie firmy Polimex Mostostal S.A.  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Analiza strategii inwestycyjnych i zachowań inwestorów na GPW w Warszawie  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Wpływ konfliktów na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa  Magisterska
2014 Uniwersytet P-H Rola menedżera w budowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie banków komercyjnych  Magisterska
2014 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Reagowanie w sytuacji powodzi na przykładzie Gminy Wilków  Licencjacka
2014 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Ocena przeciwdziałania występującym zagrożeniom na przykładzie województwa lubelskiego  Licencjacka
2014 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Państwowa Straż Pożarna elementem Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego  Licencjacka
2014 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Przygotowanie zasobów osobowych dla bezpieczeństwa państwa  Licencjacka
2014 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Uwarunkowania bezpieczeństwa w portach lotniczych w Polsce  Licencjacka
2014 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie jednostki organizacyjnej w Sanoku  Licencjacka
2014 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych a zbrodnie ludobójstwa  Licencjacka

Rok 2013 (wypromowanych 45 osób)

2013 Uniwersytet P-H Ocena kompetencji kierowniczych na szczeblach zarządzania na przykładzie Fabryki Kabli ELPAR Sp. zo.o. z Parczewa  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Rozwój kompetencji negocjacyjnych w przedsiębiorstwie  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Zarządzanie zmianą w procesie motywowania i wynagradzania pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H System oceniania pracowników na przykładzie Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Zarządzanie systemem promocji usług hotelarskich na przykładzie hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Zarządzanie wizerunkiem w Banku Millennium S.A.  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Ścieżka kariery pracownika na przykładzie firmy  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Mentoring i coaching w adaptacji pracowników do pracy  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H System motywowania pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Adaptacja pracowników na przykładzie organizacji Caritas Diecezji Siedleckiej  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H  Uwarunkowania systemu motywowania uczestników procesu edukacyjnego na przykładzie grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Szaniawach  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Strategia personalna Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A.  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na stanowisku Team Managera w Citi Handlowy S.A. w Warszawie  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Style kierowanie w przedsiębiorstwie na podstawie branży gastronomicznej w Siedlcach  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Ocena planowania i projektowania szkoleń dla bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Terespol  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Ocena opłacalności biznesu na przykładzie hodowli ślimaków  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Wdrażanie systemów zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta w Siedlcach  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Wdrażanie pracowników do pracy na przykładzie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Instrumenty rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Trzebieszów  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Profesjonalizacja urzędników na podstawie Urzędu Miasta w Siedlcach  Magisterska
2013  Uniwersytet P-H Ocena efektywności działania Policji w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości zorganizowanej  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H System oceny pracowników na przykładzie Urzędu Miasta w Siedlcach  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Ochrona danych osobowych w funkcjonowaniu Powiatowych Urzędów Pracy  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Metody doboru funkcjonariuszy policji do służby na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Planowanie rozwoju zawodowego pracowników placówek administracji publicznej w oparciu o jednostki samorządu terytorialnego  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Kontrola i nadzór jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Urzędu Miasta i Gminy Łosice  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Controlling jako metoda usprawniająca pracę organu na przykładzie Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Rozwój lokalny jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Wodynie  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Organizacja i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego na przykładzie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siedlcach  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Proces komunikacji w urzędach jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta w Siedlcach  Magisterska
2013 Uniwersytet P-H Organizacja stanowisk pracy w kontekście odpowiedzialności funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach  Magisterska
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Zarządzanie kryzysowe na przykładzie powiatu łęczyckiego Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Cyberterroryzm w Polsce  Licencjacka
2013  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Uwarunkowania zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kraśnickiego  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Rola Policji w strukturze bezpieczeństwa narodowego w aspekcie klęsk żywiołowych  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Współpraca Sił Zbrojnych RP z administracją publiczną  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Wybrane organizacje międzynarodowe gwarantujące bezpieczeństwo w Europie i na świecie  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji System reagowania w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Zabezpieczenie imprez masowych na przykładzie EURO 2012  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Rola mediów w sytuacji kryzysowej  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Podstawowe uwarunkowania zapobiegania działaniom terrorystycznym w państwie  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Zwalczanie terroryzmu w Polsce  Licencjacka
2013 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych na przykładzie EURO 2012  Licencjacka

Rok 2012 (wypromowanych 21 osób)

2012 Uniwersytet P-H Przeciwdziałanie mobbingowi pracowników w przedsiębiorstwie  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Zastosowanie coachingu w przedsiębiorstwie  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Uwarunkowania szkoleń i innych form doskonalenia personelu przedsiębiorstwa  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Proces outplacementu w organizacji  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Procedura doboru pracowników w przedsiębiorstwie  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Wpływ przywództwa na wyniki pracy zespołu  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Zarządzanie informacją personalną w organizacji  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Budowanie ścieżki kariery pracowniczej w CHI Polska S.A.  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Dobór i ocena okresowa pracowników Urzędu Miasta Siedlce  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Zasady zatrudniania kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Proces motywacyjny pracowników w firmie Jetro  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Proces kierowania w świetle teorii i opinii pracowników na przykładzie przedszkola  Magisterska
2012  Uniwersytet P-H Adaptacja pracowników na przykładzie małych przedsiębiorstw  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie szkoleniowym  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Rekrutacja i selekcja kadr na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Wpływ procesu doboru pracowników na jakość kadry na przykładzie Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie Ochotniczych Hufców Pracy  Magisterska
2012 Uniwersytet P-H System motywacyjny nowoczesnego przedsiębiorstwa  Magisterska
2012 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Organizacja stanowisk pracy w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej  Licencjacka
2012 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Organizacja i funkcjonowanie Policji Polskiej w sytuacjach kryzysowych  Licencjacka
2012 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Odpowiedzialność Rady Nadzorczej za funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej  Licencjacka

Rok 2011 (wypromowanych 22 osoby)

2011

Uniwersytet P-H

Znaczenie menedżera we wpółczesnej korporacji

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Tworzenie systemu ocen pracowników w przedsiębiorstwie handlowym "Conkret"

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Zastosowanie narzędzi rekrutacyjnychw doborze pracowników w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Model kompetencyjny a efektywność pracy w Szkole Podstawowej w Komarnie Kolonii

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Uwarunkowania szkoleń pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Wpływ procesu adaptacji na rozwój ścieżki kariery zawodowej pracownika

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Dobór pracowników na przykładzie Urzędu Gminy Terespol

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Uwarunkowania systemu zarządzania kompetencjami zawodowymi w małym i średnim przedsiębiorstwie

 Magisterska

2011 

Uniwersytet P-H

Kapitał intelektualny w nowoczesnym przedsiębiorstwie 

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Uwarunkowania zarządzania produktami bankowymi na podstawie Banku Spółdzielczego w Kałuszynie

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Ocena narzędzi doboru pracowników do przedsiębiorstwa

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Uwarunkowania badania kultury organizacyjnej

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Wpływ badania Mystery Shopping na jakość usług w Alior Banku

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Uwarunkowania systemu zarządzania karierą w przedsiębiorstwie

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami zawodowymi

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Outplacement jako kompleksowy system wsparcia pracodawcy

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Proces oceniania pracowników w przedsiębiorstwie

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Audyt personalny jako usługa oceny kompetencji pracownika

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Proces decyzyjny w sytuacjach kryzysowych

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Zasady projektowania i etapy wdrażania modelu kompetencyjnego w przedsiębiorstwie

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Dysfunkcje w sferze zwalniania pracowników

 Magisterska

2011

Uniwersytet P-H

Zastosowanie metody Mystery Shopping w praktyce

 Magisterska

Rok 2010 (wypromowanych 38 osób)

2010

Akademia Podlaska

System prowizyjny a efektywność pracy przedstawicieli handlowych

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Proces oceniania a kariera zawodowa pracownika

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Proces outplacementu w cukrowni „Sokołów”

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Formy pomocy outplacementowej oferowane przez przedsiębiorstwa a oczekiwania pracowników

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Realizacja założeń przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego na przykładzie P.H. TOPAZ

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Pakiet świadczeń dodatkowych elementem motywacji pracownika przez pracodawcę

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Kompetencyjny opis stanowisk jako narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Style zarządzania w przedsiębiorstwach amerykańskim i polskim

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Proces szkolenia pracowników w firmie Polimex Mostostal w Siedlcach

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Wartościowanie pracy a kształtowanie polityki płac w służbach publicznych

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Warsztaty diagnostyczne w procesie doboru pracowników do przedsiębiorstwa

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Ocena efektywności szkolenia na przykładzie banku

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Wpływ wielokulturowości na relacje międzyludzkie w organizacji na przykładzie Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Zastosowanie systemu pakietowego w przedsiębiorstwie

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Projekt outsourcingu funkcji personalnej dla przedsiębiorstwa „Coopexim”

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Styl autokratyczny w zarządzaniu a zmiana w organizacji

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Ścieżki kariery w osiąganiu celów przedsiębiorstwa

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Rola portfela kompetencji w procesie doboru kadr na przykładzie Stowarzyszenia „Kapitał-Praca-Rozwój”

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Skuteczność coachingu w podnoszeniu kompetencji pracowników sektora bankowego na przykładzie Kredyt Banku S.A.

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Zarządzanie wiedzą na przykładzie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Model badania kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw poligraficznych

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Zarządzanie systemem wynagrodzeń pracowników w przedsiębiorstwie

Magisterska

2010 Akademia Podlaska

Planowanie i projektowanie szkoleń pracowniczych na przykładzie Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Menedżer w procesie kierowania organizacją na przykładzie Banku BGŻ w Radzyniu Podlaskim

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Uwarunkowania doboru kadr w procesie zarządzania personelem na przykładzie spółki cywilnej „Kruszywo”

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w aspekcie zasobów ludzkich

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Controlling produkcji jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Szkolenie i doskonalenie pracowników na przykładzie Lukas Bank S.A.

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Programy i formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie łosickim w latach 2007-2009 na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Ocenianie pracowników w procesie zarządzania personelem na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach

Magisterska

2010

Akademia Podlaska

Zarządzanie rezerwami osobowymi na poziomie jednostki wojskowej

Magisterska

2010

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Rekrutacja pracowników na przykładzie małego przedsiębiorstwa

Licencjacka

2010

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Proces przyjmowania do pracy i adaptacja pracownika na przykładzie Szkoły Podstawowej w Perlejewie

Licencjacka

2010

Nadbużańska Szkoła Wyższa

System motywacji na przykładzie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie

Licencjacka

2010

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Wpływ szkoleń pracowniczych na rozwój małego przedsiębiorstwa na przykładzie restauracji Arkadia w Siemiatyczach

Licencjacka

2010

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Rola dyrektora w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy „POLSER” w Siemiatyczach

Licencjacka

2010

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Uwarunkowania procesu szkoleń pracowników w spółce KARO

Licencjacka

2010

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Kształtowanie kapitału ludzkiego poprzez motywację

Licencjacka

Rok 2009 (wypromowanych 13 osób)

2009

Akademia Podlaska

Organizacja procesów pracy na przykładzie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Łukowie

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Kompetencje kadry kierowniczej PWiK Spółka z.o.o. w Siedlcach w realizacji strategii przedsiębiorstwa

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Wpływ ludzi i organizacji na profesjonalizm menedżera w świetle teorii i opinii pracowników

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Planowanie i organizowanie szkoleń na przykładzie NFZ

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Pomoc świadczona w ramach poradnictwa zawodowego udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Zarządzanie szkoleniami na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Koncepcja systemu oceny pracowników w jednostkach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Organizowanie stanowisk pracy w przedsiębiorstwie o statusie zakładu pracy chronionej.

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Profesjonalny kierownik w świetle teorii i opinii pracowników

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Wartościowanie stanowisk pracy na przykładzie korpusu Służby Cywilnej Izby Celnej w Białej Podlaskiej i urzędom jej podległym

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Uwarunkowania procesu adaptacji pracownika w firmie Eniro Polska Sp. zo.o.

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Zarządzanie czasem pracy w
Emperia S.A. na przykładzie marketu 028 Siedlce

Magisterska

2009

Akademia Podlaska

Zarządzanie dokumentacją personalną na przykładzie Krajowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Warszawie

Magisterska

Rok 2008 (wypromowanych 56 osób)

2008

Akademia Podlaska

Uwarunkowania skuteczności poruszania się na rynku pracy

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Wpływ stylów kierowania na zarządzanie współczesną organizacją

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Poczcie Polskiej na przykładzie podstawowej jednostki organizacyjnej

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Kontrola i controlling w procesie produkcji

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Polityka personalna samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Drohiczyn

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Analiza zarządzania kadrami w Banku na przykładzie Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Motywowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

System kompetencji kadr w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Wpływ szkoleń na wzrost kompetencji pracowników na przykładzie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siemiatyczach

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Dobór kadr do przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie i marketing w małym i średnim przedsiębiorstwie na przykładzie firmy "POLINAT" w Siemiatyczach

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Kompetencje kadr w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

System doboru pracowników do pracy w Urzędzie Miasta Siemiatycze

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Efektywność systemu oceniania pracowników na przykładzie spółki Stokrotka

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Style kierowania i zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie potencjałem pracy w technicznym serwisie polowym

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie turystyką wiejską na przykładzie gminy Mielnik

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Przyczyny powstania i metody zarządzania konfliktem we współczesnej organizacji

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Wykorzystanie narzędzi zarządzania do rozwoju agroturystyki w powiecie siemiatyckim

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie produktami bankowymi na przykładzie Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Proces zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności menedżerskich

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Szkolenia pracowników i ich wpływ na rozwój organizacji na przykładzie Zakładów Mięsnych Mościbrody

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Etyka menedżera w zarządzaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Szkolenia jako forma aktywizacji bezrobotnych na przykładzie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Wykorzystanie systemu zarządzania kompetencjami w doborze kadr w firmie Kross S.A.

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Proces tworzenia i organizacja stanowisk pracy w przedsiębiorstwie

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zapobieganie mobbingowi i kształtowanie warunków pracy kobiet

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie personelem na przykładzie jednostki samorządowej Urzędu Miasta w Siemiatyczach

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Strukturalno-rzeczowe uwarunkowania kariery zawodowej menedżerów.

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Skuteczność systemów motywowania i oceniania pracowników na przykładzie Spółki Jawnej „Rondo” w Siemiatyczach

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Niestandardowe formy zatrudnienia

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Kariera zawodowa pracowników i jej uwarunkowania w polskich przedsiębiorstwach

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Proces rozwiązywania konfliktów w organizacji metodą negocjacji

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Proces kontroli i controllingu funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Skuteczność systemu motywacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa PPHU KOMANDOR

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Proces doboru kadry na przykładzie małego przedsiębiorstwa

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Planowanie karier zawodowych w przedsiębiorstwie

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie karierą w przedsiębiorstwie na przykładzie Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie dokumentacją personalną w procesie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Systemy oceniania pracowników i uwarunkowania ich efektywności

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

System motywowania pracowników na przykładzie Nadleśnictwa Nurzec

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Wynagradzanie pracowników na przykładzie P.H.U. IREX-POL

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Rola i znaczenie wynagrodzeń w motywowaniu pracowników

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Efektywność systemu wynagrodzeń na przykładzie PERN „Przyjaźń” S.A.

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie potencjałem pracy na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Wpływ adaptacji społeczno-zawodowej pracowników na wyniki pracy

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Wpływ stylu zarządzania na rozwój przedsiębiorstwa

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Rola i znaczenie grup i zespołów w małym i średnim przedsiębiorstwie

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie pracownikami w trakcie zmian właścicielskich na przykładzie fuzji Banków PEKAO S.A. i BPH S.A.

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Analiza czynników wpływających na efektywność pracy menedżera w przedsiębiorstwie

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Zarządzanie placówkami partnerskimi na przykładzie Banku BPH S.A. w latach 2005-2007

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Miejsce i rola ekspertów oraz firm doradczych w pracy kierowników.

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Proces pozyskiwania kadr menedżerskich do przedsiębiorstwa

Magisterska

2008

Akademia Podlaska

Konflikt i jego wpływ na funkcjonowanie organizacji

Magisterska

Rok 2007 (wypromowanych 41 osób)

2007

Akademia Podlaska

Wzrost potencjału i możliwości indywidualnego rozwoju pracownika na przykładzie Assessment Center

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Proces planowania zatrudnienia i jego wpływ na efektywność pracowników na podstawie małego i średniego przedsiębiorstwa

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Proces oceniania pracowników na przykładzie SPSK AM w Białymstoku

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

Strukturalno-rzeczowe uwarunkowania procesu rekrutacji w firmie „Neptun”

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Wpływ pozapłacowych rodzajów motywacji na efektywność pracy

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Proces planowania zasobów ludzkich i wykorzystanie ich w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Komunikowanie w organizacji na przykładzie firmy Polimex Mostostal S.A.

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Partycypacja jako jeden ze sposobów zarządzania nowoczesną firmą

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Zarządzanie systemem wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy P.H.U. TOPAZ

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Wpływ kultury organizacyjnej na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Proces doboru pracowników na przykładzie Komendy Głównej Policji

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Wpływ poza finansowych motywatorów na efektywność pracy

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

Motywowanie jako główny czynnik  rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Wynagrodzenia w systemie motywacji i zarządzania przedsiębiorstwem

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

Motywacyjny system zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Centrum Stolarki Sp. zo.o.

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Zarządzanie personelem w P.P.U.P. Poczta Polska S.A.

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Doskonalenie i rozwój zawodowy kadry pracowniczej w przedsiębiorstwie

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Wykorzystanie kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem na podstawie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Siemiatyczach

Licencjacka

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Zarządzanie strategiczne a kompetencje menedżera

Licencjacka

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Zarządzanie placówką oświatową na przykładzie przedszkola nr 3 w Siemiatyczach

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

System oceniania pracowników w procesie zarządzania organizacją

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Czynniki warunkujące sukces kierowania zasobami ludzkimi

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

Proces szkoleń pracowniczych w przedsiębiorstwie

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Rola motywacji w nowoczesnej organizacji

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

Rola zasobów ludzkich w podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Doskonalenie strategii marketingowej na przykładzie zakładu krat pomostowych Polimex Mostostal

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Wpływ zarządzania projektami na rozwój firmy Metaz S.A.

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

Wpływ podnoszenia kwalifikacji na rozwój osobowy pracowników na podstawie firmy PKP Intercity

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Uwarunkowania systemu szkoleń i podwyższania kwalifikacji rolników na przykładzie KRUS

Magisterska

2007

Akademia Obrony Narodowej

Czynniki determinujące motywację pracowników do podwyższania kwalifikacji zawodowych

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Uwarunkowania procesu doboru pracowników w małym i średnim przedsiębiorstwie

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Uwarunkowania kultury organizacyjnej w małym przedsiębiorstwie i urzędzie gminy

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w organizacji

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

System wynagrodzeń jako czynnik motywacyjny pracowników na przykładzie MPEC sp. zo.o. w Międzyrzecu

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Patologie w organizacji spowodowane czynnikiem ludzkim

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Wpływ szkoleń pracowników na rozwój firmy

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPKS Puławy

Magisterska

2007

Akademia Podlaska

Analiza rekrutacji na podstawie firmy Probud S.A.

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Procedura doboru kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie

Licencjacka

2007

Akademia Podlaska

Wpływ predyspozycji i umiejętności menedżera na sukces firmy

Magisterska

2007

Nadbużańska Szkoła Wyższa

Strukturalno rzeczowe uwarunkowania pracy kierowniczej w organizacji

Licencjacka

Rok 2006 (wypromowanych 21 osób)

2006

Akademia Podlaska

Osobowe źródła sukcesów przedsiębiorstwa

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Oddziaływanie czynników motywujących pracowników w organizacji

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

System wynagrodzeń jako element motywacyjny w przedsiębiorstwie

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Wpływ oceny pracowników na zarządzanie personelem

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Nowoczesne narzędzia zarządzania w polityce rozwoju powiatu pułtuskiego

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Pozyskiwanie pracowników do współczesnej organizacji

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Charakter wykonywanej pracy i predyspozycje pracownika a ryzyko mobbingu

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Proces naboru i doboru personelu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Sprawnościowe uwarunkowania systemu motywacyjnego pracowników w organizacji

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Nadzór nad samorządem powiatowym na przykładzie powiatu pułtuskiego

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Proces wyboru źródła pozyskiwania kandydatów do pracy

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Zarządzanie personelem w środowisku przejęć i fuzji przedsiębiorstw

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Uwarunkowania organizacyjne systemu motywacji pracowników

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Środki pozapłacowe jako czynnik motywacyjny w małym i średnim przedsiębiorstwie

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Związki i zależności planowania karier z doborem narzędzi rekrutacyjnych

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Strukturalno-rzeczowe uwarunkowania rekrutacji w małym i średnim przedsiębiorstwie

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Czynniki warunkujące i wspierające kierowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Wpływ nagród i kar na zachowanie członków organizacji

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Efektywność pracy menedżera we współczesnym przedsiębiorstwie

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na przykładzie firmy WOKAS – Kopalnie Torfu Sp.zo.o.

Magisterska

2006

Akademia Podlaska

Analiza SWOT na przykładzie Poczty Polskiej S.A.

Magisterska

Rok 2005 (wypromowanych 16 osób)

2005

Akademia Obrony Narodowej PZSBN

Uwarunkowania funkcjonowania programu „Bezpieczna Polska”

Podyplomowa

2005

Akademia Obrony Narodowej PZSBN

Podstawowe kompetencje kierowniczej kadry administracji publicznej w bezpieczeństwie narodowym

Podyplomowa

2005

Akademia Obrony Narodowej PZSBN

Zasoby osobowe w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Podyplomowa

2005

Akademia Obrony Narodowej ZPSZP

Organizacyjno-rzeczowe uwarunkowania przetargu nieograniczonego w aspekcie zasad systemu zamówień publicznych

Podyplomowa

2005

Szkoła Wyższa Warszawska

Sterowanie procesami pracy w podstawowych jednostkach administracyjnych

Licencjacka

2005

Szkoła Wyższa Warszawska

Organizacyjno-społeczne uwarunkowania zasobów mieszkaniowych

Licencjacka

2005

Akademia Obrony Narodowej PZSBN

Negocjacje w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Podyplomowa

2005

Akademia Obrony Narodowej PZSBN

Organizacyjno-społeczne uwarunkowania działalności władz powiatu na rzecz bezpieczeństwa narodowego

Podyplomowa

2005

Akademia Obrony Narodowej

Przygotowanie zasobów osobowych dla bezpieczeństwa państwa

Magisterska

2005

Szkoła Wyższa Warszawska

Strukturalno-rzeczowe aspekty programu „Bezpieczna Szkoła”

Licencjacka

2005

AON ZPSZP

Funkcjonalne aspekty działalności komisji przetargowej

Podyplomowa

2005

Akademia Obrony Narodowej ZPSZP

Standardy i zasady organizacyjne udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu ograniczonego

Podyplomowa

2005

Szkoła Wyższa Warszawska

Szkolenia determinantem kształtowania zasobów osobowych firmy

Licencjacka

2005

Akademia Obrony Narodowej PZSBN

Przygotowanie jednostek gminy do działań w sytuacjach kryzysowych

Podyplomowa

2005

Akademia Obrony Narodowej PZSBN

Motywowanie jako element strategiczny zarządzania kapitałem ludzkim w SZ RP

Podyplomowa

2005

Akademia Obrony Narodowej ZPSZP

Zagrożenia korupcją przy organizacji zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

Podyplomowa

Rok 2003 (wypromowana 1 osoba)

2003

Szkoła Wyższa Warszawska

Role obywatela w samorządzie terytorialnym

Magisterska

Rok 2001 (wypromowane 2 osoby)

2001

Akademia Obrony Narodowej PZS PKZ

Media w systemie reagowania kryzysowego w kontekście założeń strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Podyplomowa

2001

Akademia Obrony Narodowej PZS PKZ

Podstawy prawne działalności organów administracji publicznej w niektórych sytuacjach kryzysowych

Podyplomowa