mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Badania, konferencje i sympozja naukowe
There are no translations available.

Badania międzynarodowe - projekty

Lp. Tytuł badań / Numer projektu Uwagi
1.  MATUROLIFE -  Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable (Partner Project Manager - kierownik/partner/UPH).
Projekt realizowany w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020”. Grant number: 760789-MATUROLIFE-H2020-NMBP-2016-2017/H2020-NMBP-2017-two-stage
 Badania
2018-2021
2. ERGO WORK - Joining academia and business for new opportunities in creating ERGOnomic WORK places (Partner Project Manager - menedżer P4 i współwykonawca projektu).
Project no.: 539892-LLP-1-2013-1-SI-ERASMUS-EKA, Grant Agreement no.: 2013-3750/001-001
Badania
2013-2015

Badania statutowe i badania własne

Lp. Tytuł badań / Numer projektu Uwagi
1.  Zrównoważona praca - perspektywa organizacji uczącej się (kierownik zadania badawczego). 
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 Badania
2020-2022
2. Zarządzanie wartością organizacji (kierownik tematu).
Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Nr 499/18/S
Badania statutowe
2018-2019
3.  Proces doboru i utrzymania najlepszych pracowników w przedsiębiorstwie (kierownik tematu).
Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Nr 431/15/S
Badania statutowe
Zak. 2017 r.
4. Zarządzanie kompetencjami kadr kierowniczych w organizacji (kierownik tematu) Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Akademia Podlaska w Siedlcach. Nr 236/07/S Badania statutowe
Zak. 2014 r.
5. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi w przedsiębiorstwie (kierownik tematu).
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Akademia Podlaska w Siedlcach. Nr 1055/07/W
Badania
własne
Zak. 2012 r.
6. Dobór pracowników do małych i średnich przedsiębiorstw (kierownik tematu).
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Akademia Podlaska w Siedlcach. Nr 969/05/W
Badania
własne
Zak. 2012 r.
7. Szanse i rzeczywistość zatrudnienia absolwentów kierunku zarządzanie i marketing (kierownik tematu).
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Akademia Podlaska w Siedlcach. Nr 873/02/W
Badania
własne
Zak. 2007 r.Konferencje międzynarodowe


Lp. Nazwa konferencji Miejsce
1 Polska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2019: Innowacje i cyfryzacja gospodarki. Wyzwania i szanse dla zarządzania, 2019.09.25-26. Uczestnik. Siedlce,
25-26 września 2019 r.
2 Polska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Administracji, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne bezpieczeństwo państwa. Wymiar polityczno-prawny i organizacyjny, 2014.11.05-06. Członek Rady Naukowej i Moderator sesji plenarnej – międzynarodowej. Lublin,
5-6 listopada
2014 r.
3 Polska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Instytut Zarządzania i Marketingu. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna: Modern Marketing and Logistics – globalne wyzwania, 2014.09.22-23. Członek Rady Programowej i Naukowej Konferencji. Siedlce,
22-23 września 2014 r.
4 Polska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Instytut Zarządzania i Marketingu. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2014: Uwarunkowania stabilności i rozwoju w dobie globalnych współzależności, pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, 2014.06.09-10. Członek Rady Programowej Konferencji. Siedlce,
9-10 czerwca 2014 r.
5 Poland, Faculty of Economic and Legal Sciences, Siedlce University of Natural Science and Humanities. 12th International Scientific Conference: Successful Management in Crunch Time, 2014.05.26. Chairman of the Scientific Council. Siedlce,
26 maja
2014 r.
6 Project Title: ERGO WORK - Joining academia and business for new opportunities in creating ERGOnomic WORK places. Project no.: 539892-LLP-1-2013-1-SI-ERASMUS-EKA, Grant Agreement number: 2013-3750/001-001. Programme: Lifelong Learning Programme, Erasmus Multilateral projects, Knowledge Alliances. Partner - performer.
Coventry University, United Kingdom.
Spotkanie zespołu wykonawców w ramach projektu międzynarodowego Ergo Work.
United Kingdom, Coventry,
27-29
listopada
2013 r.
7 International Scientific Conference and Workshops: Facing the rankings - Using benchmarking tools for strategic positioning.
ESMU - European Centre for Strategic Management of Universities.
Uczestnik konferencji i warsztatów. 
Wiedeń,
20-21
stycznia
2011 r. 
8 III Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty nt. Strategic Management and Knowledge Management. How to Use Intellectual Potential of Employees to Create and Open to Change Organization.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Współorganizator: Wschodnia Izba Gospodarcza.
Otwierający konferencję i uczestnik obrad.
Siedlce, 
20-22
października
2010 r.

9

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2010 nt. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i regionów.
Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Przewodniczący Rady Programowej.
Referat: Mentoring jako metoda rozwoju zasobów ludzkich organizacji.

Siedlce,
7-8
czerwca
2010 r.
10

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa INTERNATIONAL WEEK 2010 nt. Czy era postglobalizacyjna? Nowe wizje, nowe wyzwania.
Akademia Podlaska w Siedlcach, Urząd Mista Siedlce.
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

Siedlce,
19-23
kwietnia 
2010 r.
11

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2009 nt. Budowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa.
Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Przewodniczący Rady Programowej.
Prowadzący sesję. 

Siedlce,
1-2 
czerwca
2009 r.
12

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa INTERNATIONAL WEEK 2009 nt. Cykliczność, bezpieczeństwo finansowe i kreatywność biznesowa jako wyzwania współczesnego świata.
Akademia Podlaska w Siedlcach, Urząd Mista Siedlce.
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

Siedlce,
20-24
kwietnia 
2009 r.
13

1-st International Conference and Workshop - Human Factor in Business.
Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Referat i warsztat: Budowanie kompetencji personalnych.

Siedlce,
3-5 grudnia 2008 r.
14

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstw - INNOVATION 2008.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny.
Uczestnik konferencji.

Kazimierz Dolny
28-30 listopada
2008 r.

15

VII Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. Młodzież akademicka w kreowaniu nauki.
Akademia Podlaska w Siedlcach.
Referat: Wartość kompetencji w karierze zawodowej menedżera.

Siedlce,
15-16 września
2008 r.
16

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Zarządzanie kompetencjami eksperta daktyloskopii.
Centralne Laboratorium Kryminalistycznje Komendy Głównej Policji, Wydział Daktyloskopii, Warszawa.
Członek Komitetu Naukowego.
Referat: Uwarunkowania kompetencji zawodowych.

Zakopane,
2-5 września
2008 r.
17

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2008 nt. Budowanie potencjału konkurencyjnego firmy - procesy, systemy, ludzie.
Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Przewodniczący Rady Programowej.
Referat: Identyfikowanie i wartość potrzeb szkoleniowych (WPS) w przedsiębiorstwie.

Siedlce,
26-27 maja
2008 r.
18 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna nt. Rozwój ekonomicznych badań stosowanych na podstawie teorii instytucjonalnej i metodologii.
Białoruś, Państwowy Uniwersytet w Brześciu im. A.C. Puszkina.

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
ReferatUrządzenia i związki instytucjonalne w szkoleniu kadr przedsiębiorstwa.

Białoruś, Brześć,
28-29 kwietnia
2008 r.
19

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa INTERNATIONAL WEEK 2008 nt. Niepewność: ryzyko czy szansa?
Akademia Podlaska w Siedlcach, Urząd Mista Siedlce.
Zastępca przewodniczącego Rady Programowej Konferencji.

Siedlce,
21-25 kwietnia
2008 r.

20

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym Quality Of Life 2007.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą.
Uczestnik konferencji.

Kazimierz Dolny
23-25 listopada
2007 r.
21 Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Zarządzanie Międzykulturowe.
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania - Clark University w Łodzi.
Referat: Wdrażanie zarządzania kompetencjami.

Łódź,
21-23 września
2007 r.

22

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2007 nt. Innowacje i przedsiębiorczość - aktualne problemy oraz wyzwania przyszłości.
Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Prowadzący sesję.

Siedlce,
21-22 czerwca
2007 r.
23

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2006 nt. Problemy globalizacji a regionalna przedsiębiorczość.
Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Referat: Wzmacnianie kompetencji kierowniczych kadr przedsiębiorstwa.

Siedlce,
25-26 maja
2006 r.Konferencje i sympozja krajowe


Lp. Nazwa konferencji Miejsce
1 Polska, Wschodnia Izba Gospodarcza, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Spotkania z Biznesem, cz. II - Warsztaty, 2014.11.25.
Współorganizator spotkań i autor szkolenia: Dobór i adaptacja pracowników.
Siedlce,
25 listopada 2014 r.
2 Polska, Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy, 2014.10.20-26.
Patronat nad OTK oraz referat: Uwarunkowania doboru pracowników do organizacji.
Siedlce,
20-26 października
2014 r.
3 Polska, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach. Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce – uwarunkowania personalne i strukturalne, 2014.10.16-17.
Członek Komitetu Naukowego.
Siedlce,
16-17 pażdziernika 2014 r.
4 VI Konferencja i Warsztaty z cyklu Spotkania z Biznesem nt.: Business Challenges.
Wschodnia Izba Gospodarcza, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Warsztat:
Jak zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników?
Siedlce,
13 marca
2014 r.
5 Konferencja i Warsztaty z cyklu Spotkania z Biznesem nt. Zasoby ludzkie - ich wykorzystanie i rozwój.
Wydział Zarządzania Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Warsztat: Pozyskiwanie i ocena kompetencji zawodowych w procesie doboru pracowników.
Siedlce,
15 marca
2012 r.
6 Konferencja podsumowująca projekt: Czas na biznes II – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach. Uczestnik konferencji. Siedlce,
16 listopada
2011 r.
7

Konferencja i Warsztaty z cyklu Spotkania z Biznesem nt. PR jako sztuka tworzenia kanałów informacji i budowania dobrych relacji z otoczeniem organizacji.
Wydział Zarządzania Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Warsztat: PR a manipulacja.

Siedlce,
3 marca
2011 r.
8

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce, Konferencja naukowa nt. Od Zera do Milionera.
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Studenckie Koło Przedsiębiorczości.
Warsztat kompetencji personalnych: Techniki negocjacji i przeciwdziałanie manipulacjom.

Lublin,
17 listopada 2010 r.
9

Konferencja naukowa nt. Szkolnictwo zawodowe a lokalny rynek pracy.
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Siedlcach.
Referat: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników.

Siedlce,
20 marca
2009 r.
10

Konferencja naukowa nt. Efektywność działań reklamowych.
Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Katolickie Radio Podlasie.
Członek Komitetu Naukowego.

Siedlce,
15 stycznia
2009 r.

11

Konferencja naukowa i warsztaty nt. Biznes etyczny i społecznie odpowiedzialny.
Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Referat
: Etyka a zarządzanie kompetencjami kadr.

Siedlce,
23 października
2008 r.
12

Konferencja naukowa nt. Rola samorządu terytorialnego w systemie prawnym ochrony środowiska.
Wydział Zarządzania, Instytut Adminjistracji Samorządu i Prawa Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Członek Rady Programowej.

Siedlce,
29-30 września
2008 r.

13

Konferencja naukowa nt. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jako czynnik rozwoju lokalnego. Teoria i praktyka.
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Przedsiębiorczości.
Członek Rady Programowej.
Referat: Lokalne grupy działania a rozwój specyficznych kompetencji zawodowych (współautor M. Kostka).

Łomża,
12-13 czerwca
2008 r.
14

Sympozjum naukowe nt. Metodyka prowadzenia badań naukowych i pisania prac promocyjnych.
Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Referat: Struktura formalno-językowa oraz techniczna pracy.

Siedlce,
13 czerwca
2007 r.
15

VI Forum Zarządzania Kompetencjami Zawodowymi w Praktyce.
Profirma, EXPO XXI w Warszawie.
Uczestnik Forum.

Warszawa,
27 września
2006 r.
16

Konferencja Naukowa nt. Rozwój kapitału ludzkiego - zarządzanie kompetencjami.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Referat: Wzrost kompetencji kadr immanentną cechą rozwoju administracji.

Warszawa,
9-10 czerwca
2006 r.
17

VI Konferencja Naukowa nt. Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym". Organizacje, ludzie, procesy, procedury.
Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Katedra Zarządzania Kadrami w Krakowie.
Referat: Zarządzanie kompetencjami kadr kierowniczych w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Zakopane,
1-3 czerwca
2006 r.