mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Podziękowania
Wednesday, 23 May 2007 18:09
There are no translations available.

Serdeczne podziękowania składam studentom Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej, działającym w Kole Naukowym Menedżerów "Top Manager", za współorganizację pierwszej edycji konkursu Liga Menedżerów Biznesu (maj 2007). Wasza postawa, zaangażowanie i poświęcenie zaowocowały bardzo pozytywnym odbiorem tego przedsięwzięcia przez Władze Uczelni, Wydziału, Instytutu oraz sponsorów i uczestników konkursu. Mam nadzieję, iż w przyszłości będę mógł liczyć na dalszą współpracę i równie profesjonalne przygotowanie kolejnych edycji Ligi Menedżerów Biznesu.

Szczególne podziękowania składam:
Tomaszowi Wróblewskiemu, Julii Pawłowicz, Monice Wasiluk, Jolancie Aftanasiuk, Marcinowi Dąbrowskiemu, Marzenie Maś, Aldonie Garwackiej, Annie Mularewicz, Mariuszowi Jałowieckiemu, Piotrowi Łubkowskiemu, Wojciechowi Omelańczukowi, Pawłowi Lech, Marcie Trzeciak, Karolinie Sztajerwald, Adamowi Stachniakowi, Piotrowi Nowogrodzkiemu, Bartkowi Żukowi, Oldze Żukowskiej.