mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Wykłady
There are no translations available.


1. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL)


I stopień studiów

 • Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Problemy terminologiczne.
 • Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji.
 • Formy zatrudnienia pracowników.
 • Struktura i treść podstawowych elementów procesu kadrowego - planowanie, pozyskanie, doskonalenie i rozwój, kierowanie, ocenianie, wynagradzanie, odejścia pracowników.
 • Systemy motywacyjne we współczesnych organizacjach.
 • Systemy szkolenia pracowników.
 • Audyt personalny.
 • Podmioty i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Systemy informacji personalnej.
 • Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zwalnianie pracowników, system ouplacementowy.

 

II stopień studiów

 • Terminologia i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Pojęcie funkcji personalnej w organizacji.
 • Źródła i metody rekrutacji pracowników.
 • Systemy motywacyjne w organizacjach.
 • Przywództwo i kierowanie personelem - style przywództwa i kierowania.
 • Decyzje kierownicze.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania organizacją.
 • Podwyższanie kwalifikacji kadr.
 • Systemy informacji personalnej.

 

2. Zarządzanie kompetencjami kadr przedsiębiorstwa (ZKKP)

 • Istota i znaczenie kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Źródła kompetencji kadr przedsiębiorstwa.
 • Obszary zarządzania kompetencjami.
 • Identyfikowanie kompetencji i tworzenie tabel kompetencyjnych.
 • Metodologia wdrażania systemu kompetencji w przedsiębiorstwie.
 • Ocena kompetencji i planowanie rozwoju osobowo-zawodowego.
 • Mapy kompetencji w zarządzaniu kadrami przedsiębiorstwa.
 • Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 

3. Zarządzanie kapitałem intelektualnym (ZKI)

 • Pojęcie i znaczenie kapitłu intelektualnego.
 • Źródła kapitału intelektualnego.
 • Koncepcje kapitału intelektualnego.
 • Kapitał intelektualny pracowników a kapitał intelektualny organizacji.
 • Wartość kapitału intelektualnego organizacji - sposoby wyceny kapitału.
 • Kapitał intelektualny a tworzenie przewago konkurencyjnej.
 • Metody wspomagające zarządzanie kapitałem intelektualnym.
 • Zagrożenia kapitału intelektualnego i sposoby przeciwdziałania.4. Negocjacje w biznesie / Negocjacje (NEG)

 • Fazy negocjacji.
 • Cele negocjacji.
 • Strategie i style negocjacji.
 • Przygotowanie i prowadzenie negocjacji.
 • Autoprezentacja i prezentacja oferty.
 • Wybrane techniki negocjacji.
 • Miejsce, formy i sposoby prowadzenia negocjacji.
 • Role członków zespołu negocjacyjnego.
 • Przeciwdziałanie manipulacjom.
 • Dylematy negocjacyjne.