mail-open  Adres mojej skrzynki e-mail: kardas@kardas.pl
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Dydaktyka
There are no translations available.


Wykłady, ćwiczenia, szkolenia, warsztaty i treningi dla studentów studiów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów.

 


Dydaktyka w ramach:

 • Studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach: zarządzanie, administracja, logistyka w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
 • Studiów magisterskich na kierunkach: ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, lotnictwo w Akademii Obrony Narodowej.
 • Studiów licencjackich na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Studiów licencjackich na kierunku: zarządzanie w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach.
 • Studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach: politologia i administracja w Szkole Wyższej Warszawskiej w Warszawie.
 • Studiów licencjackich na kierunku europeistyka w Akademii Obrony Narodowej.
 • Podyplomowych studiów Służby Zagranicznej, Zamówień Publicznych w Akademii Obrony Narodowej.
 • Podyplomowych studiów w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.
 • Podyplomowych studiów Edukacji dla Bezpieczeństwa w Instytucie Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Podyplomowych studiów Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego w Instytucie Administracji, Samorządu i Prawa Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Podyplomowych studiów Strategicznego Zarządzania Personelem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Podyplomowych studiów Administracji i Finansów Publicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych i prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Ponadto wykłady inauguracyjne na Targach Pracy, Dniach Otwartych uczelni oraz zajęcia w:

 • Okręgowej Radzie Adwokackiej w Siedlcach.
 • Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce.
 • Domu Wojska Polskiego w Warszawie.
 • Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Siedlcach.